A.C.B. bvba

profileert zich als consultant naar kleine en middelgrote ondernemingen,
al dan niet in financiële moeilijkheden.
De klanten worden geanalyseerd en eventueel opgevolgd.

 • Algemeen bedrijfsadvies voor KMO:
  • financiële planning en budgettering
  • commerciële aanpak
  • liquiditeitsproblemen
  • personeelsproblemen
 • Systemen voor:
  • beleidsinformatie
  • prijsberekening (voorcalculatie)
  • werkopvolging (nacalculatie)
 • Begeleiding bij:
  • kredietdossiers voor bank
  • juridische dossiers
  • familiale opvolging
  • menselijke conflicten