Werkwijze

Het vernieuwende in de werkwijze vanĀ A.C.B. bvba is dat er gewerkt wordt zonder contract omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van de door ons geleverde diensten.
De prestaties worden gefactureerd en kunnen onmiddellijk worden stopgezet, ze kunnen verminderd maar uiteraard ook vermeerderd worden!
Wanneer een dienstverlener vakantie neemt of ziek wordt, kan de klant onmiddellijk een vervanger vragen om de diensten verder te zetten.
Heeft hij specifieke problemen, kan hij beroep doen op andere medewerkers.
Dit alles gebeurt opnieuw zonder contract zodat de klant steeds vrij is om de dienstverlening stop te kunnen zetten.