Nieuwe dienst

Binnen A.C.B. bvba werd een nieuwe dienst opgericht:
ondersteuning van en opleiding voor administratieve en financiële taken binnen een K.M.O.

 • Deze nieuwe activiteit omvat het leveren van personen die ter plaatse bij de klant wekelijkse terugkerende prestaties uitvoeren in het domein van administratie, financiën, facturatie, klantenopvolging, etc.

 • Het voordeel voor de klant (de kleine onderneming, de hardwerkende zelfstandige die nooit gedaan heeft) is duidelijk:

  • Hij kan beroep doen op professionele medewerkers voor een korte periode (bij ziekte of vakantie);

  • Of hij kan beroep doen op terugkerende prestaties : bijvoorbeeld 4 uur of 6 uur per week, 1 of 2 dagen per week;

 • De prestaties worden gefactureerd en er wordt gewerkt zonder contract omdat A.C.B. bvba overtuigd is van de kwaliteit van de diensten die geleverd worden.

  • Dit betekent dat de prestaties onmiddellijk kunnen stopgezet of verminderd worden.

  • Bovendien wordt er geen enkel sociaal passief opgebouwd (dus geen RSZ betalingen, problemen met sociale inspectie, sociaal secretariaatskosten, lange en dure opzegvergoedigen, etc…).